Χτίζουμε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς απο-αποικιοποιώντας την ανώτερη εκπαίδευση.

Καλωσορίσατε στο Εικονικό Εργαστήρι του BRIDGES .
Πρόκειται για την ψηφιακή εστία για τα παράγωγα της κοινοπραξίας BRIDGES, που περιλαμβάνουν την Εργαλειοθήκη, το Σεμινάριο (υπό κατασκευή) και την Μονογραφία (δεν έχει ανακοινωθεί).

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την πρόοδό μας, τα νέα των συνεργατών μας και να προσπελάσετε τις πηγές μας.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, Instagram και Twitter.


Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το υλικό αυτής της δημοσίευσης ανταποκρίνεται μόνο στις ιδέες και τις αντιλήψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών εντός της σελίδας.