Α2

Θεωρια του Δομικού Ρατσισμου και του Ευρωκεντρισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

allblocks
ΥΛΙΚΟ
Kz8dyO1m
MIRO

Σύντομη Περιγραφή

Αυτό το εργαστήριο παρέχει έναν χώρο για μια κοινή θεωρητικοποίηση και διάγνωση του δομικού ρατσισμού στα ΑΕΙ με ιδιαίτερη εστίαση στον ευρωκεντρισμό και στους αγώνες που στοχεύουν στην αποαποικιοποίηση της εκπαίδευσης και των ΑΕΙ. Αυτό το εργαστήριο φέρνει τους συμμετέχοντες σε συζήτηση, (α) ανοίγοντας έναν χώρο για ανταλλαγή, (β) δουλεύοντας με θεωρητικά πλαίσια, και (γ) αναλύοντας τον δομικό ρατσισμό και τον ευρωκεντρισμό στα ΑΕΙ. Αυτό το εργαστήριο θεωρίας έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη διάγνωση του δομικού ρατσισμού, της διαφορετικότητας και της ένταξης στα ΑΕΙ με ιδιαίτερη έμφαση στο εθνικό πλαίσιο των συμμετεχόντων. Ο στόχος αυτής της ενότητας μαθήματος είναι να συζητήσει τις τρέχουσες συζητήσεις και τη διάγνωση στους τομείς του δομικού ρατσισμού και των αποικιακών προοπτικών στην ΑΕΙ.

Η μεθοδολογία αυτού του εργαστηρίου συνίσταται στην τοποθέτηση προσωπικών/ενσωματωμένων εμπειριών καθώς και θεσμικής ανάλυσης του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στα ΑΕΙ σε διάλογο ως πρακτική οικοδόμησης θεωρίας. Συμπληρώνοντας τις αναγνώσεις από την προηγούμενη δραστηριότητα (βλ. Τεμάχιο Α, προηγούμενη δραστηριότητα «Πού πιστεύουμε; Ένας παγκόσμιος χάρτης κριτικής σκέψης» και εισαγωγή στο εργαστήριο θεωρίας), οι συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν τρία υποχρεωτικά κείμενα και τουλάχιστον δύο επιπλέον κείμενα για αυτήν τη συνεδρία.

Ως πρακτική οικοδόμησης θεωρίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εντοπίσουν κοινά στοιχεία της ατομικής τους διάγνωσης σχετικά με τον δομικό ρατσισμό και τον ευρωκεντρισμό στα ΑΕΙ με ένα διαδραστικό τρόπο. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν σε ξεχαριστές διαδικτυακές αίθουσες ζητήματα ευρωκεντρισμού και δομικού ρατσισμού απομακρυνόμενοι από τις προσωπικές τους εμπειρίες, την προηγούμενη δραστηριότητα «Πού πιστεύουμε; Ένας Παγκόσμιος Χάρτης Κριτικής Σκέψης». Οι συντονιστές θα βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία κρατώντας σημειώσεις στον πίνακα του προγράμματος Miro κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για να καταγράψουν τα αποτελέσματα της συζήτησης. Ακολουθεί μια θεωρητική εισήγηση από τους συντονιστές των εργαλείων/εννοιών BRIDGES σχετικά με τη «Νεοφιλελεύθερη Συμβατότητα», τον «Ευρωκεντρισμό» και «MΜΦΑ Αντίσταση ». Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με έναν τελικό γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του εργαστηρίου θεωρίας είναι να υποστηρίξει τη θεωρητικοποίηση και τη διάγνωση του δομικού ρατσισμού στα ΑΕΙ με ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωκεντρισμό και στους αγώνες που στοχεύουν στην αποαποικιοποίηση της εκπαίδευσης (και των θεσμών). Οι υποκείμενοι στόχοι είναι:

● να μάθουν τα συμμετέχοντα μέσω της κριτικής ανάγνωσης για τις υπάρχουσες θεωρητικές έννοιες και τη διάγνωση του δομικού ρατσισμού, του ευρωκεντρισμού και των αγώνων από-αποικισμού 

● να αναπτυχθούν νέες θεωρητικές έννοιες μέσω του συλλογικού προβληματισμού καθώς και να ασκηθεί κριτική σε ήδη υπάρχουσες θεωρητικές έννοιες 

● να προτείνει εναλλακτικές γνώσεις που ξεφεύγουν από τις ενσωματωμένες εμπειρίες, το θεσμικό και εθνικό υπόβαθρο/ιθαγένεια των συμμετεχόντων.

Διαδικασία

90 λεπτά

Βήμα 1:

Χτίζοντας θεωρία (40 λεπτά).

Οι συμμετέχοντες θα συνδυάσουν προσωπικές εμπειρίες σχετικά με τη σχέση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ιδρύματα) με κριτικούς προβληματισμούς σχετικά με τις εμπειρίες τους στα ΑΕΙ ως εκπαιδευτικοί ή/και φοιτητές στα ιδρύματα της χώρας τους.

Βήμα 1.1:

Γυάλα ψαριού (25 λεπτά).

οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς και την κριτική τους, με βάση τις αναγνώσεις στην τάξη και τις εμπειρίες ζωής που σχετίζονται με α) μορφές αποκλεισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, β) μηχανισμούς ένταξης και αποκλεισμού στις δημόσιες πολιτικές σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γ) Μηχανισμοί και στρατηγικές εντός και αποκλεισμού στο εκπαιδευτικό τους καθημερινό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο πανεπιστήμιο.

Για να εμπνεύσουμε τη συζήτηση, προτείνουμε τις ακόλουθες κατευθυντήριες ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεωτικές και τις πρόσθετες αναγνώσεις:

  • Πώς αναλύουν τα κείμενα τον ρατσισμό και τον ευρωκεντρισμό στα ΑΕΙ; Βλέπετε διαφορές μεταξύ τους; 
  • Ποια στατιστικά στοιχεία/αριθμοί σχετικά με την ένταξη/αποκλεισμό στα ΑΕΙ σας εντυπωσίασαν περισσότερο; Μοιραστείτε με την ομάδα σας 
  • Ποιες μορφές αποκλεισμού και ένταξης αναλύονται στις αναγνώσεις; Κάνατε/κάνατε παρόμοιες ή διαφορετικές παρατηρήσεις στο ίδρυμά σας; Τι είδους διαφορετική δυναμική στα ιδρύματά σας μπορείτε να παρατηρήσετε; Πώς διαφέρουν; 
  • Ποιες μορφές αντίστασης έναντι του ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στα ΑΕΙ αναφέρονται αναλυτικά στα κείμενα; Συμβαίνει κάτι παρόμοιο στο ίδρυμά σας;

Βήμα 1.2:

Τα ευρήματα από τις σημειώσεις και τα σχόλια του κοινού (15 λεπτά).

Μετά το τέλος της διαδικασίας της γυάλας του ψαριού, με βάση τις σημειώσεις των συγγραφέων και των ομιλητών, οι συντονιστές θα συνθέσουν αυτά τα ευρήματα σε έναν νοητικό χάρτη. Οι μαθητές μπορούν να τροποποιήσουν αυτόν τον νοητικό χάρτη στη συνέχεια για να εκκινήσουν περαιτέρω συζήτηση.

Βήμα 2:

Θεωρητική συμβολή (20 λεπτά).

Στο τρίτο μέρος, οι συντονιστές θα δώσουν μια θεωρητική συμβολή (10 λεπτά), συνδέοντας τα αποτελέσματα από την πρακτική οικοδόμησης θεωρίας (βήμα 2) με έννοιες από την εργαλειοθήκη BRIDGES, ιδιαίτερα με τη «Νεοφιλελεύθερη Συμβατότητα», τον «Ευρωκεντρισμό» και «MΜΦΑ* Αντίσταση*».

  • * = Αντίσταση μεταναστ@ν, μαύρων και φυλετικοποιημένων ατόμων (ΜΜΦΑ*)

Βήμα 3:

Τελική συζήτηση (30 λεπτά).

Αυτή η συνεδρία θα κλείσει με μια ανοιχτή συζήτηση με επίκεντρο τις πιθανές στρατηγικές αντίστασης στον δομικό ρατσισμό και τον ευρωκεντρισμό στα ΑΕΙ.

Απαιτούμενα Υλικά

Νοητικός Χάρτης: Flip Chart ή παραπλήσιο

Υποχρεωτικά Αναγνώσματα

Autar, L. (2017). “Decolonising the classroom Credibility-based strategies for inclusive classrooms”. Tijdschrift Voor Genderstudies, 20(3), 305–320.

Gutiérrez, E. (2016) “Sensing dispossession: Women and gender studies between institutional racism and migration control policies in the neoliberal university.” Women’s Studies International Forum 54: 167-177.

https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.06.013

Επιπλέον Αναγνώσματα

Bhambra, G. K., D. Gebrial and K. Nişancıoğlu. (2019) “Introduction: Decolonising the University?” In: Bhambra, G. K., Gebrial, D., & Nişancıoğlu, K. (ed.) Decolonising the university. Pluto Press. 

Icaza Garza, R., & Vázquez, R. (2017). “Intersectionality and Diversity in Higher Education”. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7, 349-357.

Tate, Shirley Anne & Bagguley, Paul (2017). Building the anti-racist university: next steps. Race Ethnicity and Education, 20(3), 289-299. DOI: 10.1080/13613324.2016.1260227

Thompson, V. E., & Zablotsky, V. (2016). “Rethinking Diversity in Academic Institutions.” Wagadu: A Journal of Transnational Women’s & Gender Studies, 16: 75-93.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες επωφελούνται από μια επισκόπηση των διαφορετικών διαστάσεων, μηχανισμών και στρατηγικών για τη διαιώνιση και την υπέρβαση του δομικού ρατσισμού και άλλων αποκλεισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα αποκτήσουν επίσης μια ιδέα για το πώς αυτοί οι μηχανισμοί και οι στρατηγικές προσαρμόζονται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πλαίσια (π.χ. διαφορές στις στρατηγικές φυλετισμού). Στην κοινή συζήτηση, οι συμμετέχοντες και οι διαμεσολαβητές θα επεξεργαστούν συλλογικά έναν ψηφιακό ή φυσικό νοητικό χάρτη σχετικά με τρόπους θεωρητικοποίησης και διάγνωσης του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στα ΑΕΙ.