Α3

Αποδόμηση του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – μια (α)δύνατη στρογγυλή τράπεζα

allblocks
ΥΛΙΚΟ
Kz8dyO1m
MIRO

Σύντομη περιγραφή

Αυτή η άσκηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενότητας «διάγνωση» στο πρόγραμμα μαθημάτων BRIDGES, και ασχολείται με τον θεσμικό ρατσισμό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελείται από μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με καλεσμένους από διαφορετικά ευρωπαϊκά ή πανευρωπαϊκά πλαίσια, και επιπλέον μια εσωτερική παρακολούθηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε μεταγενέστερο στάδιο για να διασφαλιστεί η μεταφορά των συμπερασμάτων και των διδαγμάτων στις επόμενες συνεδρίες.

Το γενικό θέμα αυτής της στρογγυλής τραπέζης είναι να τεθεί στο προσκήνιο πώς εκδηλώνεται ο δομικός ρατσισμός και ο ευρωκεντρισμός στα ΑΕΙ. Με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν στρατηγικές για τη διάγνωση και την υπέρβαση του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στον ακαδημαϊκό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθούν τα όρια και οι δυνατότητες ενός διαλόγου μεταξύ ΑΕΙ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και ακτιβισμού. Έτσι, η στρογγυλή τράπεζα φέρνει σε διάλογο τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό κόσμο με τοπικούς ακτιβιστές/εκπροσώπους από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στους τομείς του αντιρατσιστικού, αποαποικιακού και μεταναστευτικού ακτιβισμού ή/και εφαρμόζουν διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στόχοι

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στοχεύει να προσφέρει μια επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν μελετητές και ακτιβιστές σε διαφορετικά επίπεδα, όταν αναλύουν κριτικά τον δομικό ρατσισμό και τον γνωσιολογικό ευρωκεντρισμό στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Στους συμμετέχοντες παρέχεται μια επισκόπηση των διαφορετικών πραγματικοτήτων στις χώρες που συμμετέχουν οι εταίροι στο έργο BRIDGES. Η στρογγυλή τράπεζα στοχεύει να προσφέρει μια πλατφόρμα για κοινή ανάλυση και κατανόηση των ιστορικών και κοινωνικών ενδεχομένων καθώς και των πολιτικών συγκυριών που συνθέτουν και διασταυρώνουν βιογραφίες και κοινότητες αγώνα. Τέλος, ελπίζει να συμβάλει στην ανταλλαγή διδαγμάτων και ιστοριών επιτυχιών για να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των αντιρατσιστικών, φεμινιστικών και αποαποικιοποιητικών δικτύων στην Ευρώπη, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην κοινωνία των πολιτών. Η παρακολούθηση της επόμενης ημέρας διασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης θα μεταφερθούν στις επόμενες συνεδρίες.

Διαδικασία

Φάση Α: Προετοιμασία της στρογγυλής τραπέζης

Θα πρέπει να προσκληθούν εκ των προτέρων έως τέσσερις συμμετέχοντες σε πάνελ από ΑΕΙ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά ευρωπαϊκά ή πανευρωπαϊκά πλαίσια. Το πρόγραμμα BRIDGES προσφέρει ένα μεγάλο δίκτυο επαγγελματιών, ακτιβιστών και ακαδημαϊκού προσωπικού που εργάζονται στους τομείς του αντιρατσιστικού, αποαποικιακού και μεταναστευτικού ακτιβισμού ή/και εφαρμόζουν διαθεματικές προσεγγίσεις. Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το ήδη μαγνητοσκοπημένο στρογγυλό τραπέζι από το πιλοτικό πρόγραμμα BRIDGES και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συζήτηση. Για τη συνέχεια, οι καθοδηγητικές ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον συντονιστή και οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις αίθουσες επισκέψεων.

Το γενικό θέμα αυτής της στρογγυλής τραπέζης είναι να τεθεί στο προσκήνιο πώς εκδηλώνεται ο δομικός ρατσισμός και ο ευρωκεντρισμός στα ΑΕΙ. Με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν στρατηγικές για τη διάγνωση και την υπέρβαση του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στον ακαδημαϊκό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθούν τα όρια και οι δυνατότητες ενός διαλόγου μεταξύ ΑΕΙ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και ακτιβισμού. Έτσι, η στρογγυλή τράπεζα φέρνει σε διάλογο τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό κόσμο με τοπικούς ακτιβιστές/εκπροσώπους από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στους τομείς του αντιρατσιστικού, αποαποικιακού και μεταναστευτικού ακτιβισμού ή/και εφαρμόζουν διαθεματικές προσεγγίσεις.

 • Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα καθοδηγήσουν τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης:
 • Ποιες είναι οι διαστάσεις και η δυναμική του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;
 • Αντιμετωπίζεται ο θεσμικός ρατσισμός στα ΑΕΙ και εάν ναι, πώς; Γνωρίζετε έργα ή πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση ή την αντιμετώπιση του θεσμικού ρατσισμού στα ΑΕΙ;
 • Ποιές είναι οι συνέπειες για την αποαποικιοποίηση των ΑΕΙ στην Ευρώπη;

Για περαιτέρω προσανατολισμό, οι συμμετέχοντες στο πάνελ θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν αυτές τις ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι διαστάσεις και η δυναμική του δομικού ρατσισμού και του ευρωκεντρισμού στον θεσμό σας; Έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και αν ναι, πώς;
 • Υπάρχουν πολιτικές ποικιλομορφίας και κατά των διακρίσεων στα θεσμικά σας όργανα; Πώς αντιμετωπίζουν και αμφισβητούν τον θεσμικό ρατσισμό; Πώς θα αξιολογούσατε την προβολή και τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στην πρόληψη του ρατσισμού στα εκπαιδευτικἀ ιδρύματα;
 • Ποιες άλλες στρατηγικές υπάρχουν στις χώρες και τους θεσμούς στους οποίους εόστε μέλος για την καταπολέμηση του ρατσισμού; Τα ιδρύματά σας συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και πώς; Γνωρίζετε πρωτοβουλίες αποαποικιοποίησης της γνώσης στη χώρα σας και στο ίδρυμά σας; Σε ποιούς απευθύνονται, πώς λειτουργούν και πώς αλληλεπιδρούν με το ίδρυμα και το κοινό;
 • Χρειάζεται το πανεπιστήμιο την αποαποικιοποίηση της γνώσης και της παιδείας;

Φάση Β: Η στρογγυλή τράπεζα

90 λεπτά

 • Τμήμα I: Καλωσόρισμα και εισαγωγή των συμμετεχόντων (10 λεπτά) 
 • Τμήμα II: Συνεισφορές κάθε συμμετέχοντος στις κατευθυντήριες ερωτήσεις (40 λεπτά)
 • Τμήμα III: Ερωτήσεις από συμμετέχοντες και συντονιστή (10 λεπτά)
 • Τμήμα IV: Συνεισφορές κάθε συμμετέχοντος σε ερωτήσεις (20 λεπτά) 
 • Τμήμα V: Τελικές παρατηρήσεις και Κλείσιμο από τον συντονιστή (10 λεπτά)

Η στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να συμπεριλάβει το ευρύτερο κοινό και να υποστηρίξει περαιτέρω μια γενική εντύπωση για τον ρατσισμό και τον ευρωκεντρισμό στα ΑΕΙ στην Ευρώπη. Αυτό, θα υποστηρίξει επίσης την παρακολούθηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε μεταγενέστερο στάδιο, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αρχή του προγράμματος της επόμενης ημέρας.

Φάση Γ: Μετά την στρογγυλή τράπεζα

30 λεπτά

Μετά το στρογγυλό τραπέζι, κατά προτίμηση την επόμενη μέρα, θα πρέπει να υπάρχει μία ακόμα συζήτηση σε σχέση με τα ζητήματα που άνοιξαν. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν από κοινού αυτά που ειπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα και να τα συγκρίνουν ή να τα συνδέσουν με τα δικά τους πλαίσια στα ΑΕΙ. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να εμπνεύσουν τη διαδικασία παρακολούθησης σε δύο ή τρεις διαδικτυακές αίθουσες, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους:

 • Πώς αντικατοπτρίζεται ο δομικός ρατσισμός και ο ευρωκεντρισμός στα πανεπιστήμια; Ποια είναι η εμπειρία των συμμετεχόντων;
 • Γνωρίζετε τυχόν πολιτικές ποικιλομορφίας και κατά των διακρίσεων του πανεπιστημίου σας ή ενός πανεπιστημίου που γνωρίζετε; Αντανακλά αυτό στην ποικιλομορφία του προσωπικού και των μαθητών;
 • Υπάρχουν αντιρατσιστές φοιτήτριες ή αποαποικιοκρατούμενες πανεπιστημιακές ομάδες στο ΑΕΙ σας; Μπορείτε να σκεφτείτε μια ιστορία επιτυχίας; Πιστεύετε ότι ο μαθητικός αντιρατσιστικός ή αποαποικιοκρατικός ακτιβισμός μπορεί να επηρεάσει την καριέρα των μαθητών (αρνητικά); Γιατί (όχι);
 • Πιστεύετε ότι η συμπερίληψη της αποαποικιοποίησης της γνώσης στην ακαδημία μπορεί να έχει διαρκή θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση; Γιατί (όχι);

Κλείσιμο (5 λεπτά).

Ο συντονιστής θα ανακεφαλαιώσει τα επιχειρήματα και θα εξάγει καποια συμπεράσματα από τη συζήτηση.

Απαιτούμενα Υλικά

 • Καρέκλες για το συντονιστή, το πάνελ και το κοινό.
 • Μικρόφωνα για τους ομιλητές και οθόνη για προβολή φωτογραφιών, κτλ. 
 • Πίνακας για σημειώσεις

Υποχρεωτικά αναγνώσματα

Επιπλέον αναγνώσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Θα εντοπιστούν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και του ακτιβισμού για την αποαποικιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ιδρυμάτων της.