C3

Παράλληλη Άσκηση
Φύλλα εργασίας κριτικής διδασκαλίας
Οι κίνδυνοι της μοναδικής ιστορίας

allblocks
ΥΛΙΚΟ
Kz8dyO1m
MIRO

Σύντομη περιγραφή

Οι δύο ασκήσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του συλλογικού προβληματισμού και ανάλυσης σχετικά με τον ρόλο του ρατσισμού, της αποικιοκρατίας και των διακρίσεων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντλώντας από αποαποικιακές φεμινιστικές προοπτικές, ο στόχος είναι να κατανοήσουμε ποιοι μηχανισμοί συμβάλλουν στη διαιώνιση της δυτικής αποικιακής εξουσίας σε συγκεκριμένα κοινωνικο-ιστορικά πλαίσια. Η συλλογική κατασκευή θεωρητικών και πολιτικών θέσεων μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς νομιμοποιούνται ορισμένοι τύποι γνώσης ή τρόποι γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές αναπαράγουν ορατές και αόρατες ιεραρχίες. 

Αυτές οι ασκήσεις αντιμετωπίζουν επίσης τις εντάσεις σχετικά με τη σημασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στον μετασχηματισμό των άνισων κοινωνιών. Οι φεμινιστικές αποαποικιακές προοπτικές μπορούν να συμβάλουν στην αποδόμηση νοημάτων και πρακτικών που αναπαράγουν την καταπίεση, καθώς και στη δημιουργία γνώσης και παιδαγωγικών ικανοτήτων στο να δημιουργήσουν ορίζοντες χειραφέτησης και κοινωνικής αλλαγής. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά το ζήτημα του πώς τα πανεπιστήμια, που είναι ιστορικοί τόποι παραγωγής αποικιακής γνώσης, μπορούν επίσης να εμπλακούν με την αντι-ηγεμονική γνώση.  

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναπτύξει μία από τις ασκήσεις και θα δημιουργήσει ένα εικονικό κολάζ (στο πρόγραμμα Canvas ή Miro) που συνοψίζει τις σκέψεις τους. Μια συνολική ομαδική συζήτηση διεξάγεται σε έναν κοινό χώρο πρόσβασης για να συζητηθούν από κοινού τα διαφορετικά στοιχεία που φέρνει κάθε ομάδα.

Διαδικασία

Προηγούμενη δραστηριότητα: Δείτε το TED Talk της φεμινίστριας συγγραφέως Chimamanda Ngozi Adichie.

Το πρώτο βήμα γίνεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης και του προγράμμτος Miro. Αποτελείται από την εισαγωγή της δραστηριότητας και τη διαίρεση των συμμετεχόντων σε δύο αίθουσες διακοπής. Κάθε ομάδα θα αναπτύξει μία από τις ασκήσεις (10 λεπτά).

Άσκηση A
Φύλλα εργασίας για την κριτική διδασκαλία

Περιγραφή δραστηριότητας

50 λεπτά

Αποτελείται από ένα σύνολο φύλλων εργασίας με καθοδηγητικές ερωτήσεις για κριτικό προβληματισμό σχετικά με τις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές (βλ. άσκηση στην εργαλειοθήκη Bridges). 

Προσφέρονται πέντε τομείς προβληματισμού και δημιουργίας προτάσεων:  

  1. Προγράμματα διδασκαλίας 
  2. Χώροι μάθησης 
  3. Παιδαγωγικές πρακτικές και αλληλεπιδράσεις 
  4. Σχέση με το τοπικό πλαίσιο και 
  5. Μορφές αξιολόγησης

Αυτή η ομάδα χωρίζεται σε 5 δωμάτια διακοπής. Κάθε υποομάδα συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας (στο πρόγραμμα Miro).

Διαδικασία

Βήμα 1

20 λεπτά

Κάθε υποομάδα που κάνει αυτήν την άσκηση πρέπει να απαντήσει και να συζητήσει τις ερωτήσεις που τίθενται για κάθε φύλλο εργασίας στο πρόγραμμα Miro.

Βήμα 2

30 λεπτά

Οι απαντήσεις συζητούνται αφιερώνοντας περίπου 5 λεπτά για κάθε έναν από τους τομείς που εργάστηκαν. Τα κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται μέσα από ένα συλλογικό κολάζ (με χρήση εργαλείων Canva ή Miro και ανάρτησή του στο πρόγραμμα Miro).

Άσκηση B
Οι κίνδυνοι της μοναδικής ιστορίας

Περιγραφή δραστηριότητας

50 λεπτά

Αυτή η άσκηση σχετίζεται με το βίντεο του TED Talk της φεμινίστριας συγγραφέως Chimamanda Ngozi Adichie που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της παραγωγής γνώσης και της αναπαραγωγής της κυριαρχίας. Καθώς και τις γνωσιακές εναλλακτικές και πρακτικές που μπορούν να φωλιάσουν αντιρατσιστικούς αγώνες. Μέσω διαφορετικών ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες (σε υποομάδες) καλούνται να συζητήσουν αυτά τα θέματα.

Αυτή η ομάδα θα χωριστεί σε 5 (ή λιγότερες) αίθουσες διακοπής. Κάθε υποομάδα συζητά μέσα στο πρόγραμμα Miro.

Διαδικασία

Βήμα 1

20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες, σε υποομάδες, καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν στον  Miro και να γράψουν τη συζήτησή τους στο παρεχόμενο πρότυπο.

Βήμα 2

30 λεπτά

Οι συμμετέχοντες, σε υποομάδες, καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν στον  Miro και να γράψουν τη συζήτησή τους στο παρεχόμενο πρότυπο.

Αμφότερες ομάδες

Τελικό Βήμα

30 λεπτά

Κάθε ομάδα που έκανε τις διαφορετικές ασκήσεις εξηγεί εν συντομία το κολάζ που έγινε στη συνολική ομάδα και έπειτα συζητούν από κοινού τις περιλήψεις και τα συμπεράσματα των ασκήσεων στο πρόγραμμα Miro (30 λεπτά).

Σημείωση

Μπορείτε να συνεχίσετε να εμβαθύνετε στο θέμα με τις δραστηριότητες που δημοσιεύονται στο Miro, εκτός του χρόνου του μαθήματος.

Απαραίτητα υλικά

Είναι απαραίτητο οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη συνδυασμένη τηλεδιάσκεψη και στο πρόγραμμα Miro, καθώς και στην πλατφόρμα Canva (για την κατασκευή των κολάζ).

Πηγές ανάγνωσης

Συμπληρωματικά αναγνώσματα