Τ2

Ανοικτός Χώρος Α/Ορατότητας

allblocks
ΥΛΙΚΟ
Kz8dyO1m
MIRO

Προτείνουμε η δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί δια ζώσης

Σύντομη περιγραφή

Αυτό το μέρος του προγράμματος μαθημάτων BRIDGES στοχεύει να παρέχει έναν (φυσικό) ανοιχτό χώρο, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν, να διαβάσουν, να παρακολουθήσουν (μη) ακαδημαϊκές και δημιουργικές παραγωγές όπως ποιήματα, βιβλία, ταινίες, σχέδια, κ.λπ. που συνδέονται με ζητήματα ρατσισμού, ένταξης και διαφορετικότητας. Ο τίτλος αυτής της δραστηριότητας, «Ανοικτός Χώρος Α/Ορατότητας», είναι εμπνευσμένος από το συνεχιζόμενο έργο «Sichtbar» του μαύρου and κουήρ ακτιβιστή και καλλιτέχνη Frau/Herr Meko. Το «Sichtbar» είναι μια αποαποικιακή παρέμβαση σε ακαδημαϊκούς τομείς της γνώσης, συλλέγοντας και εκθέτοντας μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων, καταλόγων τέχνης, ποίησης και λογοτεχνίας Μαύρων, Ιθαγενών και Έγχρωμων, που συνήθως δεν αποτελούν μέρος των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Ο γερμανικός τίτλος «Sichtbar» περιέχει τόσο τη σημασία της λέξης «ορατός» όσο και μπορεί να σημαίνει «ένα μπαρ στη θέα».  

Εμπνευσμένο από αυτό το έργο, όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών, καλούνται να επιδείξουν ένα συγκεκριμένο διακριτικό ή αντικείμενα που σχετίζονται με την προσωπική τους σχέση με θέματα ρατσισμού, ένταξης, διαφορετικότητας, ή αποαποικιοποίηση. Ιδανικά αυτός ο ανοιχτός χώρος θα ήταν συνεχώς προσβάσιμος μεταξύ, πριν ή μετά τις συνεδρίες για τους συμμετέχοντες.  Για την προετοιμασία του Ανοιχτού Χώρου Α/Ορατότητας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν εκ των προτέρων (π.χ. μέσω αλληλογραφίας) να φέρουν το αγαπημένο τους βιβλίο, ποίημα, πίνακα, σχέδιο κ.λπ., συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής, και να το παρουσιάσουν στην αρχή του μαθήματος στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος αυτού του ανοιχτού χώρου είναι να κάνει αυτά τα αντικείμενα ορατά και να μιλήσουμε για ζητήματα ρατσισμού, ένταξης, διαφορετικότητας ή αποαποικιοποίησης πέρα από λεκτικές ή εγγράμματες εκφράσεις. Ταυτόχρονα, στοχεύει να παρέχει έναν χώρο οικειότητας, κοινής χρήσης και συμμετοχής μεταξύ των συμμετεχόντων, που επικοινωνεί και εκφράζεται μέσω αντικειμένων με ποικίλες βιογραφικές έννοιες. Ο ανοιχτός χώρος είναι επιπλέον ένας χώρος συνάντησης, στον οποίο οι συμμετέχοντες, οι καλεσμένοι και οι διαμεσολαβητές συναντώνται και συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τα αντικείμενα που υπάρχουν εκεί. 

Διαδικασία

Με την αποστολή του προγράμματος/πρόσκλησης του μαθήματος στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες, θα ζητηθεί από όλους να φέρουν ένα αντικείμενο για τον ανοιχτό χώρο Α/Ορατότητας. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο ανοιχτός χώρος θα επιμεληθεί με αντικείμενα από τους συντονιστές προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα για περαιτέρω συνεισφορές.  Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα παρακαλούνται να εκθέσουν το αντικείμενο τους στον ανοιχτό χώρο και να γράψουν μια σύντομη περιγραφή/νόημα σε ένα χαρτάκι post-it δίπλα στο αντικείμενο. Θα βοηθηθούν από τους συντονιστές. Κατά τη διάρκεια και προς το τέλος του μαθήματος, ο ανοιχτός χώρος θα φωτογραφίζεται τακτικά.

Απαραίτητα υλικά και εργαλεία

2-3 τραπέζια, 2-3 κινητοί τοίχοι, κουβέρτες, καρφίτσες, στύλοι, στυλό κ.λπ.

Διαδικτυακή διευκόλυνση

Σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε άτομο που συμμετέχει στέλνει μια εικόνα ενός αντικειμένου για έναν ψηφιακό ανοιχτό χώρο στον συντονιστή.

Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες πρέπει να ρωτηθούν για τα απαραίτητα υλικά για την προβολή των αντικειμένων τους (π.χ. μια μεγαλύτερη αφίσα κ.λπ.)
Στην περίπτωση της εικονικής μορφής, ένας διαδικτυακός χώρος για τη δημιουργία μιας παρουσίασης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Δυναμικές και θεματικές εισαγωγές των συμμετεχόντων και των συντονιστών.