ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ*Ν, ΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΜΜΦΑ*)

Το εργαλείο προσφέρει μια ανάλυση της επίδρασης του δομικού ρατσισμού και της (μη) αναγνώρισης, ενώ προτείνει τρόπους για να σχηματιστούν πολιτικές συμμαχίες με αντιρατσιστικούς αγώνες και να παραχθούν νέες μεθοδολογίες για τη συλλογική μάθηση από απο-αποικιοκρατικές προοπτικές στα ΑΕΙ.

Αόρατη στα κυρίαρχα βλέμματα για δεκαετίες, η πολιτική αυτοοργάνωση των μεταναστριών/μεταναστών στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο είναι όσο μακροχρόνια όσο η παρουσία τους. Αυτό ισχύει και εντός ΑΕΙ. Βιώνοντας θεσμικό και καθημερινό ρατσισμό στα ΑΕΙ, οι μετανάστ@ς, μαύρα και φυλετικοποιημένα άτομα (ΜΜΦΑ*) εγείρουν τα ερωτήματα: πώς να αμφισβητήσουμε και να μεταμορφώσουμε την ανώτερη εκπαίδευση; «Γιατί το πρόγραμμα σπουδών μου είναι λευκό;» «Γιατί ο καθηγητής μου δεν είναι μαύρος;» Πώς να καταργήσουμε την αποικιοκρατία στο πανεπιστήμιο;

Αυτά τα ερωτήματα έχουν προσφάτως τεθεί στους φοιτητικούς αγώνες στην Νότιο Αφρική (2015-2016), στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία (2017) και στην Γερμανία καθώς ΜΜΦΑ* οργανώνονται ενάντια στις ρατσιστικές πρακτικές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πανεπιστήμια όπου φοιτούν. Η αντίσταση ΜΜΦΑ* προτείνει μία διαθεματική και πολυδιάστατη ατζέντα, εξετάζοντας τα συνυφασμένα συστήματα καταπίεσης και τις επιπτώσεις τους στα φυλετικοποιημένα υποκείμενα. Συνδέει τις διαπροσωπικές, δομικές και θεσμικές πτυχές της βίας.

Έτσι, στο επίκεντρο της αντίστασης ΜΜΦΑ* είναι το πώς η διαθεματική φυλετική βία επηρεάζει την ευημερία και την προσπάθεια ατόμων και συλλογικοτήτων στα ΑΕΙ. Στο προσωπικό επίπεδο, η αντίσταση ΜΜΦΑ* αντλεί από πρακτικές αυτοφροντίδας και συλλογικής φροντίδας αλλά και διαδικασίες επούλωσης. Δημιουργώντας συλλογικές δομές υποστήριξης, η αντίσταση ΜΜΦΑ* χτίζει πάνω στην παραδοχή ότι το να μάθεις να αγαπάς και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου σε ένα περιβάλλον που αγνοεί την ύπαρξη σου είναι κριτικής σημασίας στην αντιμετώπιση και αποδόμηση εμποδιών στα ΑΕΙ. Η αντίσταση ΜΜΦΑ* και οι γενεαλογίες της γνώσης στο εσωτερικό της προσφέρουν συλλογικά εργαλεία για να ξεπεράσουμε την απομόνωση, τον ανταγωνισμό και την αποπροσωποποίηση.