ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Αυτό το εργαλείο έχει στόχο να υποκινήσει κριτική σκέψη ως προς το πώς διαχειρίζονται και ελέγχονται τα ταξίδια των ατόμων που κινούνται μέσω της παραγωγής διαφοροποιημένων χώρων και νομικών ταυτοτήτων. Ο προσδιορισμός και η υλική παραγωγή «χωρών διέλευσης» αναπαράγει τις άνισες γεωγραφίες της Ευρώπης, μέσω των συνοριακών καθεστώτων με απτές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Χώρα διέλευσης είναι εκείνη μέσω της οποίας μετακινούνται (κανονικές ή παράτυπες) «μεταναστευτικές ροές». Αυτό σημαίνει τη χώρα (ή τις χώρες), διαφορετική από τη χώρα προέλευσης, από την οποία περνά ένας μετανάστης/μία μετανάστρια για να φτάσει στη χώρα προορισμού.

Η έννοια της μεταναστευτικής διέλευσης εφευρέθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και δημοσιεύθηκε από ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και διάφορες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

Οι χώρες που διέρχονται από μετανάστες εντάσσονται διαδοχικά σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Η αντίληψη ότι ορισμένες χώρες μπορούν να οριστούν ως «χώρες διέλευσης» είναι προβληματική στο βαθμό που υποθέτει, πρώτον, ότι οι άνθρωποι που κινούνται απλώς «ρέουν» μέσω χωρών διέλευσης και δεν «κολλάνε» εκεί για παρατεταμένες χρονικές περιόδους· και, δεύτερον, ότι όλοι οι μετανάστες/ μετανάστριες έχουν τον ίδιο προορισμό στο μυαλό τους όταν ξεκινούν το ταξίδι τους, και ότι ο προορισμός αυτός παραμένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.