Μάθημα BRIDGES

Υπάρχουν 2 πιθανοί τρόποι διδασκαλίας του μαθήματος BRIDGES:

 • Διαδικτυακά: Χρησιμοποιώντας το Εικονικό Εργαστήριο BRIDGES και τον συνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο στο MIRO
 • Δια ζώσης: Με λήψη του PDF του μαθήματος και εφαρμογή του αυτοπροσώπως

Φόρτος εργασίας: 75 ώρες, που ισοδυναμούν με 3 ECTS

Περιγραφή Εισαγωγή και κατευθυντήριες ερωτήσεις

Είναι δυνατόν να αποαποικιοποιηθεί η εκπαίδευση; Πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την παραγωγή και την αναπαραγωγή της γνώσης; Πώς μπορεί να μεταμορφωθεί το πανεπιστήμιο και άλλοι χώροι μάθησης προκειμένου να εξαληφθεί ο δομικός ρατσισμός; Πώς μπορούμε να αγωνιστούμε ενάντια στις διακρίσεις μέσα στο πανεπιστήμιο από μία κριτική, φεμινιστική και διαθεματική σκοπιά; Ποιες είναι οι καθημερινές πρακτικές και μηχανισμοί που, μέσα στις τάξεις, αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες που εμφανίζονται και έξω από αυτές; Ποια παιδαγωγικά εργαλεία και στρατηγικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ριζικές παρεμβάσεις μέσα σε αυτούς τους χώρους;

Αυτό το μάθημα του προγράμματος BRIDGES με τίτλο Οικοδομώντας Αλληλεγγύη: Φεμινιστικές και Αντιρατσιστικές Πρακτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση σχεδιάστηκε από κοινού από ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Στοχεύει στην προώθηση και τον πειραματισμό με φεμινιστικές και αντιρατσιστικές παιδαγωγίες για να μεταμορφώσει τους χώρους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στόχοι Επιδιώξεις του μαθήματος
 • Να παρέχει τα εργαλεία ανάλυσης των μηχανισμών και των συνθηκών θεσμικής ανισότητας που παράγονται και αναπαράγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Να διερευνήσει και να εμβαθύνει την κατανόηση βασικών θεωριών, εννοιών και πρακτικών που σχετίζονται με αντιρατσιστικούς και φεμινιστικούς αγώνες.
 • Μέσω του πειραματισμού να εφαρμόσει παιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές που αμφισβητούν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις εντός και εκτός της τάξης.
 • Να προωθήσει το ρόλο των συμμετεχόντων ως φορέων αλλαγής εντός των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Μεθοδολογία και Αξιολόγηση Διαδικασίες Έρευνας και Δράσης για τους συμμετέχοντες

Το Μάθημα BRIDGES είναι εμπνευσμένο από τη μαθοδολογία τηε Συμμετοχικής Έρευνας και Δράσης (Participatory Action Resarch) που διέπει όλο το πρόγραμμα BRIDGES. Περιλαμβάνει μια σειρά από συνεδρίες (στρογγυλά τραπέζια, θεωρητικά εργαστήρια και συλλογικές συζητήσεις), ομαδική μάθηση και χωρικές παρεμβάσεις

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εμπλακούν κριτικά και ενεργά με το περιεχόμενο που είχε παραχθεί από την ομάδα BRIDGES και να αναπτύξουν ένα ομαδικό έργο που αναλύει περαιτέρω ορισμένες πτυχές του προγράμματος. Κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από έναν συντονιστή, ο/η/το οποίος/α/ο θα παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος, τα συλλογικά έργα που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του μαθηματος θα παρουσιαστούν σε ολόκληρη την ομάδα των συμμετεχόντων για να ενθαρρύνουν την ανατροφοδότηση και την αμοιβαία μάθηση.

Περιεχόμενο Υλικό και Δραστηριότητες

Το μάθημα BRIDGES δομείται γύρω από τρία κύρια θεματικά τμήματα και ένα σύνολο συναφών δραστηριοτήτων.

Ημερήσιο πρόγραμμα Παράδειγμα ημερών και ωρών για την διεξαγωγή
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εβδομάδα 1
15:00-16:30          
17:00-18:30   Εισαγωγή του μαθήματος   Ανοικτές Πόρτες 1
Επιλογή του ομαδικού έργου σε συνομιλία με τους συντονιστές
 
Εβδομάδα 2
15:00-16:30 Α1+Α2
Ο Παγκόσμιος Χάρτης Σκέψης + Θεωρίες Δομικού Ρατσισμού
Α4
Ακαδημαϊκό Καρουζέλ
Β1
Κρίση ως Εμφάνιση
Β3
Πικνίκ: Θεωρητικό Εργαστήριο
 
17:00-18:30 A3
Στρογγυλό Τραπέζι
Β2
Εργαστήριο Φωτογραφίας
Τ1
Χώρος Φροντίδας
 
Εβδομάδα 3
15:00-16:30 Γ1
Παιδαγωγικές των Συμμαχιών
Γ2
Ενσώματες Γνώσεις
T2
Αντιρατσιστική περιήγηση: Βαρκελώνη
Παρουσίαση των Ομαδικών Εργασιών  
17:00-18:30 Ανοιχτές Πόρτες 2:
Συνάντηση των ομάδων εργασίας με τους οργανωτές
Γ3
Φύλλα Εργασίας Κριτκής Σκέψης
Οι κίνδυνοι της μοναδικής ιστορίας
 

Λίστα Ανάγνωσης

 • Autar, Louise. (2017). Decolonising the classroom Credibility-based strategies for inclusive classrooms. Tijdschrift Voor Genderstudies, 20(3), 305–320.
  https://doi.org/10.5117/TVGN2017.3AUTA
 • Bhambra, Gurminder K., Gebrial, Dalia & Nisancioglu, Kerem (2018). Decolonizing the university. London: Pluto Press. Available at: https://www.plutobooks.com/9780745338200/decolonising-the-university/
 • Bridges Consortium (2021). Bridges Toolkit. Available at the top of this page or here: https://buildingbridges.space/about-toolkit/
 • Gutiérrez-Rodríguez, Encarnación (2016). Sensing dispossession: Women and gender studies between institutional racism and migration control policies in the neoliberal university. Women’s Studies International Forum, 54, 167–177.
  https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.06.013
 • hooks, bell (1994). Teaching to Transgress: Education As the Practice of Freedom. New York, NY: Routledge.
 • Icaza Garza, Rosalba & Vázquez, Rolando (2017). Intersectionality and Diversity in Higher Education.Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7-8, 349-357. Available at: hdl.handle.net/1765/103271
 • Lorde, Audre (1997) “Afterimages” from The Collected Poems of Audre Lorde. New York: W. W. Norton and Company Inc. Pp. 339.
 • Lorde, Audre (1984) “Poetry is not a luxury”, “Uses of the erotic: the erotic as power” and “The master’s tools will never dismantle the master’s house”, from Essays and Speeches. New York: Crossing Press. Pp.71-77; Pp. 103-144; Pp. 203-209.
 • Nayak, Suryia (2017). Location as method. Qualitative Research Journal, 17(3), 202–216.
  https://doi.org/10.1108/QRJ-02-2017-0004
 • Elhilo, Safia (2017, 2019, 2021). Available at: https://safia-mafia.com/books
 • Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). Can the Subaltern Speak?. Die Philosophin, 14 (27):42-58.
  https://doi.org/10.5840/philosophin200314275
 • Tate, Shirley Anne & Bagguley, Paul (2017). Building the anti-racist university: next steps, Race Ethnicity and Education, 20(3), 289-299.
  https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1260227
 • Thompson, Vanessa Eileen and Zablotsky, Veronika (2016). “Rethinking Diversity in Academic Institutions”. Wagadu: A Journal of Transnational Women’s and Gender Studies, 2016, vol. 16, pp.77-95.

Η Ομάδα πίσω από το Μάθημα BRIDGES

Το μάθημα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, εκπαιδευτικών και ακτιβιστών με έδρα την Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου Erasmus + BRIDGES: «Building Inclusive Societies: Diversifying Knowledge and Tackling Disrimination through Civil Society Participation in Universities». Η ομάδα που αναπτύσσει αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελείται από μέλη των παρακάτω εταίρων του έργου: Universitat Autònoma de Barcelona (Ισπανία), Sindillar-Sindihogar (Ισπανία), Justus Liebig Univeristy Giessen (Γερμανία), an.ge.kommen (Γερμανία), University of Brighton (Ηνωμένο Βασίλειο), Office of Displaced Designers (ODD) (Ηνωμένο Βασίλειο), Feminist Autonomous Center for Research (Ελλάδα) και Zaatar (Ελλάδα).